View web version of this email
 
 

 

Geachte  ,


De veranderende wet- en regelgeving voor de bestaande woningbouw vanuit het Bouwbesluit en de gemaakte afspraken in het Energieakkoord bepalen meer en meer hoe u als Woningbouwcorporatie met uw woningbestand omgaat.

 

Hierbij staat uw huurder centraal: Verlaging van de energielasten en verhoging van het wooncomfort is het motto. Deze zullen leiden tot meer tevreden huurders en een hogere huurpotentie van uw woningbestand.

 

ATAG Verwarming wil graag samen met u als kennispartner verder praten en -waar mogelijk- invulling geven aan het verduurzamen van uw woningbestand, waarbij de hierna genoemde aspecten als gespreksonderwerp kunnen dienen.


Meer Jaren Onderhouds Planning

De komende tijd staat veelal in het teken van de zgn. Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP). Waarschijnlijk bent u op dit moment bezig met het opstellen van deze begroting voor het komende jaar.
Een onderdeel hiervan is het bepalen óf en zo ja, wanneer welke verwarmingsinstallatie in uw woningbestand vervangen zullen worden.

 

Wanneer er in uw organisatie geen sprake is van het bepalen van de Energie Index (EI) / Energielabelling bij vervanging van bijv. een cv-ketel, kan het toch verstandig zijn om u voor te bereiden zijn door de best presterende verwarmingsinstallatie toe te passen.


Door deze keuze zal - naast verlaging van de energielasten en verhoging van wooncomfort - ook de Energie Index een positieve impuls krijgen.
Immers, cv-installaties kennen een minimale levensduur van 15-18 jaar. Dit betekent dat - wanneer nu de verwarmingsinstallatie wordt vervangen – dit een belangrijke impuls zal geven aan de verduurzaming van uw woningbestand.

 

Aspecten die bijdragen aan verduurzaming van uw woningbestand:
Deze verduurzaming heeft ‘positieve gevolgen’ voor uw huurder en wordt ingevuld door een aantal aspecten, die o.a. te maken hebben met
• meer tevreden huurders,
• waardevermeerdering woningbestand en
• realisatie van de afgesproken Energie-Index.

 

Andere bepalende aspecten kunt u vinden op de webpagina eop.nu over Verduurzamen

In de volgende nieuwsbrieven wordt aan deze onderwerpen verdere invulling gegeven met daarnaast specifieke energieadviezen ten behoeve van de huursector.

 

Een vooruitblik hierop willen we alvast met u delen. Dit is de conclusie uit het rapport ‘Energie-Index advies t.b.v. huursector’ van het onafhankelijke adviesbureau Bouwvisie:

 

“……er is sprake van een duidelijk beeld van de daling van de Energie Index, wanneer een ketel wordt geplaatst die verklaringen voor ruimteverwarming en tapwaterrendementen heeft”.

Het rapport kunt u downloaden op www.eop.nu.


De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 13 oktober a.s. waarin energieadviezen t.b.v. de huursector verder zullen worden toe- en uitgelicht.

 
 
 

 

ATAG Verwarming Nederland B.V.
Galileistraat 27, 7130 PE Lichtenvoorde
Tel. 0544-391 777
©2015 www.atagverwarming.nl / www.atag-one.com

 
 
 
Subscription Center:   Unsubscribe