View web version of this email
 
 

Geachte ,


 

Volgens de gemaakte afspraken in het Energieakkoord zullen 1,8 miljoen huurwoningen voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B moeten uitkomen.
In 2030 moet het gemiddelde label A zijn en in 2050 geldt dat alle woningen in Nederland energieneutraal moeten worden.

Naast de inzet van deze duurzame energietechnieken hebben we te maken met de dagelijkse situatie inzake het vervangen van de huidige cv-installaties.

Wanneer we dit met fossiele brandstoffen doen, laten we dat dan op de meest efficiënt mogelijke manier doen, dat is stap 3 in de Trias Energetica. 

 


De Economizer-technologie van ATAG

Bij het invulling geven aan stap 3 van de Trias Energetica bieden de cv-ketels van ATAG met hun innovatieve Economizer-technologie* een oplossing waar u wellicht niet één-twee-drie aan denkt. 


* een aantal ATAG cv-ketels is uitgerust met een extra warmtewisselaar, de Economizer. Deze warmt eerst het inkomende koude water op voordat het uiteindelijk door de warmwatervoorziening van de cv-ketel op 60°C wordt gebracht. Deze Economizer maakt gebruik van de aanwezige restwarmte van de rookgassen. Het water wordt met deze restwarmte voorverwarmd en daardoor is er minder energie nodig om het op de juiste temperatuur te brengen. Zo zorgt de Economizer voor een nog hoger tapwaterrendement én een nog lager gasverbruik.

Verlaging Energie-Index
Het plaatsen van een nieuwe cv-ketel in een huurwoning heeft een verlaging van de Energie-Index tot gevolg en draagt daarmee bij aan het realiseren van een gunstiger Energie-Index (Energielabel)

Daarmee geeft het dus invulling aan uw ambitieniveau om te voldoen aan de eisen van het Energieakkoord. De laagste investering voor de hoogste Energie-Index reductie in de CW 3, 4 en 5 bereikt u met een ATAG cv-ketel (zie onderstaande afbeelding voor een illustratief voorbeeld).
Een verlaging van de EI biedt mogelijkheden voor het aanvragen van een STEP subsidie of FEH en heeft bovendien een waardestijging van uw totale vastgoedbestand door een verbetering van het Woningwaarderingstelsel (WWS) tot gevolg.


Total Cost of Ownership
ATAG Verwarming biedt een onderdelengarantieregeling aan (voor de service- en onderhoudspartijen waarmee u zaken doet) om zodoende een verlaging van de Total Cost of Ownership op uw technische installaties te bereiken.

Het gaat hierbij om een vooraf vastgestelde vaste prijs voor de levensduur van 18 jaar en een vooraf vastgestelde frequentie voor onderhoud. Dit betekent o.a. ontzorging, kostenbeheersing en geen (financieel) risico voor u; als fabrikant bieden wij hiermee een vorm van prestatiegarantie over de gehele levensduur van de cv-ketel aan. U weet zo precies waar u aan toe bent.

 
 

Samen invulling geven aan het opwaarderen van uw woningbestand?
ATAG Verwarming wil graag samen met u als kennispartner verder praten en -waar mogelijk- invulling geven aan het kwalitatief verbeteren van uw woningbestand. De hierboven genoemde aspecten kunnen daarbij als gespreksonderwerp dienen.

 
 
 
 

Bron: Energie-Index berekening Uniec 2.2 software, RVO referentiewoning

Goed om te weten: indien een cv-ketel gecombineerd wordt met een
zonneboiler(combi),
komt deze in aanmerking voor de ISDE subsidie.

 
 

 

Handige links

 
 
 

 

ATAG Verwarming Nederland B.V.
Galileistraat 27, 7130 PE Lichtenvoorde
Tel. 0544-391 777
©2016 www.atagverwarming.nl

 
 
 
Subscription Center:   Unsubscribe