View web version of this email

 

ATAG's nieuwbouw- & renovatieoplossingen


Geachte ,

graag informeren wij u vrijblijvend op regelmatige basis over diverse thema's binnen de nieuwbouw- en renovatiemarkt die voor u als woningbouwcorporatie of adviseur én voor ons van belang zijn om tot de grote verduurzamingsslag te komen volgens het vastgestelde Energieakkoord.

 

ATAG Verwarming wil graag, samen met u, als kennispartner verder praten en -waar mogelijk- komen tot een gedegen advies/oplossing of u begeleiden in het invulling geven aan het kwalitatief verbeteren van uw woningbestand. De hieronder genoemde thema's kunnen daarbij als gespreksonderwerp dienen.

 
 
 
 

ATAG levert hoogste bijdrage in Energie-Index (renovatie) & EnergiePrestatieCoëfficiënt (nieuwbouw) door warmteterugwinning vanuit de rookgassen

 

Het plaatsen van een nieuwe cv-ketel in een huurwoning heeft een verlaging van de Energie-Index tot gevolg en draagt daarmee bij aan het realiseren van een gunstiger Energielabel.

Daarmee geeft het dus invulling aan het ambitieniveau om te voldoen aan de eisen van het Energieakkoord. De laagste investering voor de hoogste Energie-Index reductie in de tapwaterklasse Comfort Warm Water 3, 4 en 5 wordt bereikt met een ATAG cv-ketel (zie de afbeelding links voor een illustratief voorbeeld).
Het realiseren van energielabelstappen biedt mogelijkheden voor het aanvragen van een STEP subsidie of FEH
De Energie-Index verlaging heeft bovendien een waardestijging van het totale vastgoedbestand door een verbetering van het Woningwaarderingstel
sel (WWS) tot gevolg.

 

De cv-ketels van ATAG beschikken over unieke verklaringen op het gebied van:

  • Tapwaterrendement (zie de uitleg van onze Economizer technologie hieronder);
  • Hulpenergie voor ruimteverwarming;
  • LT=HT oftewel rendement bij Laag temperatuur = rendement Hoog temperatuur.
 
 
 
 

Economizer technologie en tapwaterrendement

 

Bij het invulling geven aan stap 3 van de Trias Energetica bieden de cv-ketels van ATAG met hun innovatieve Economizer-technologie* (warmteterugwinning vanuit rookgassen) een oplossing waar u wellicht niet één-twee-drie aan denkt. De Economizer zorgt voor een nog hoger tapwaterrendement én een nog lager gasverbruik.
 

Lees meer >>

 

Video: voorbeeld toepassing Economizer technologie en zonlichtsysteem in renovatieproject >>

 
 
 
 

Total Cost of Ownership

 

ATAG Verwarming biedt een onderdelengarantieregeling aan (voor de service- en onderhoudspartijen waarmee u zaken doet) om zodoende een verlaging van de Total Cost of Ownership op uw technische installaties te bereiken.

Het gaat hierbij om een vooraf vastgestelde vaste prijs voor de levensduur van 18 jaar en een vooraf vastgestelde frequentie voor onderhoud. Dit betekent o.a. ontzorging, kostenbeheersing en geen (financieel) risico voor u; als fabrikant bieden wij hiermee een vorm van prestatiegarantie over de gehele levensduur van de cv-ketel aan. U weet zo precies waar u aan toe bent.

 
 
 
 

Invulling MeerJarenOnderhoudsPlanning

 

Houdt u zich bezig met het schrijven van een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP)? En heeft u daarbij wel eens gedacht aan de vervanging van verwarmingsinstallaties?

Vooruit denken loont! Een cv-installatie gaat per slot van rekening 15 tot 18 jaar mee. Het vervangen van verwarmingsinstallaties geeft een positieve impuls aan de
Energie-Index (CW3, CW4) en draagt bij aan de verduurzaming van het woningbestand.

Deze verduurzaming heeft ‘positieve gevolgen’ voor de huurder en de woningbouwcorporatie:
• meer tevreden huurders dankzij een lagere energierekening,
• waardevermeerdering woningbestand (WWS: WoningWaarderingsStelsel) én
• realisatie van een betere Energie-Index / Energielabel.

 

Bij de realisatie van de afspraken uit het Energieakkoord staan naast de MeerJarenOnderhoudsPlanning ook andere onderwerpen centraal. Deze kunt u vinden op eop.nu (Energie Optimaal Plan) en op pfhrt.com (Passive Flue Heat Recovery Technology) waar tapwaterrendementen in combinatie met energieverbruik centraal staan. 

Lees meer >>

 
 
 
 

CO gevaar voorkomen

 

Ingebouwde veiligheid
Er is veel te doen omtrent het onderwerp koolmonoxide (CO). Graag leggen wij u uit hoe onze cv-ketels beschikken over een ingebouwde veiligheid. Feit blijft natuurlijk dat een toestel goed moet worden geïnstalleerd en gebeugeld.

Ionisatietechniek
Alle ATAG cv-ketels beschikken over een sensor die onjuiste verbranding detecteert. Op het moment dat de verbranding buiten zijn optimale werkgebied komt, zal het ionisatiesignaal veranderen wat duidt op een onjuiste verbranding. De cv-ketel gaat in ‘blokkade’ en valt - na een aantal herstartpogingen - in een zgn. vergrendeling.
Dit kan als vervelend worden ervaren voor de consument. Deze vergrendeling is echter een vorm van veiligheid die door ATAG altijd belangrijker wordt gevonden dan op deze veiligheid in te leveren.

Statische hoogte sifon
ATAG heeft de sifons van de cv-ketels zo uitgevoerd dat de druk die de ventilator opbouwt, de waterkolom niet kan ‘wegduwen’. Het resultaat is dat de sifon niet wordt ‘leeggeblazen’.
Met andere woorden, wanneer er zich een ‘blokkade’ in de rookgasafvoer vormt, ontstaat er geen opening naar de opstellingsruimte omdat de ventilator de sifon niet kan leegblazen (dit is volgens veiligheidsrichtlijnen een voorwaarde).

Wanneer het toestel schadelijke gassen, zoals bijvoorbeeld CO uitstoot, dan kan dit alleen via het rookgasafvoersysteem - naar buiten - worden afgevoerd. Mits het rookgasafvoersysteem natuurlijk goed is geïnstalleerd.

 
 

Handige links

ISDE subsidie
Goed om te weten: indien een cv-ketel gecombineerd wordt met een zonneboiler(combi),

komt deze in aanmerking voor de ISDE subsidie.

STEP, wijziging per 1-7-2016

Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)

Benchmark cv-ketels EI-verlaging:
CW 3, CW 4, CW 5  

EOP.nu
Energie Optimaal Plan


PFHRT.com
Passive Flue Heat Recovery Technology,over tapwaterrendementen i.c.m. energieverbruik

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ATAG Verwarming Nederland B.V.
Galileïstraat 27, 7130 PE Lichtenvoorde
Tel. 0544-391 777
bim.atagverwarming.nl

©2017 www.atagverwarming.nl / www.atag-one.com / www.atagzon.nl

 
 
Subscription Center:   Unsubscribe