View web version of this email
 
 

 

Geachte heer/mevrouw ,


hoe u als woningbouwcorporatie met uw woningbestand omgaat, wordt meer en meer bepaald door afspraken en wet- en regelgeving binnen het Bouwbesluit en Energieakkoord.

Centraal hierbij staat uw huurder: een verlaging van de energielasten en een verhoging van het wooncomfort zullen leiden tot meer tevreden huurders en een hogere huurpotentie van uw woningbestand.

Invulling Meer Jaren Onderhouds Planning
Kijkt u bij de invulling van uw Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP) naar de vervanging van verwarmingsinstallaties binnen uw woningbestand? 

Vooruit denken loont! Een cv-installatie gaat per slot van rekening 15 tot 18 jaar mee. Het vervangen van verwarmingsinstallaties geeft een positieve impuls aan de Energie-Index en draagt bij aan de verduurzaming van uw woningbestand.

Deze verduurzaming heeft ‘positieve gevolgen’ voor uw huurder en uw organisatie:
• meer tevreden huurders dankzij een lagere energierekening,
• waardevermeerdering woningbestand (WWS: Woning Waarderings Stelsel) én
• realisatie van een betere Energie-Index / Energielabel.

 
 
 

Bij de realisatie van de afspraken uit het Energieakkoord staan naast de Meer Jaren Onderhouds Planning ook andere onderwerpen centraal. Deze kunt u vinden op eop.nu (Energie Optimaal Plan) en op pfhrt.com (Passive Flue Heat Recovery Technology) waar tapwaterrendementen in combinatie met energieverbruik centraal staan. 

 
Staat uw huurder al centraal?
ATAG Verwarming wil graag samen met u als kennispartner verder praten en -waar mogelijk- invulling geven aan het verduurzamen van uw woningbestand. De hierboven genoemde aspecten kunnen daarbij als gespreksonderwerp dienen.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

 
 

Verder verdiepen in specifieke energieadviezen
t.b.v. de huursector?

Lees dan de rapporten ‘Energie-Index advies t.b.v. huursector’
van het onafhankelijke adviesbureau Bouwvisie

 
 
 

Advies Portiekwoningen

 
 
 

Advies Rij-/Tussenwoningen

 
 
 
 
 

 

ATAG Verwarming Nederland B.V.
Galileistraat 27, 7130 PE Lichtenvoorde
Tel. 0544-391 777
©2015 www.atagverwarming.nl / www.atag-one.com

 
 
 
Subscription Center:   Unsubscribe